Biz Kimiz?

Kuvvetli iş birliğine ve güvene dayanan, geniş bir ağ ile değişim yaratmayı hedefleyen, profesyonel bir etki yatırım fonuyuz.

Doğa ve toplum arasındaki dengeyi geri getirmeye katkıda bulunmak istediğimiz için yenilikçi etki girişimlerine yatırım yapıyoruz. İnovasyonun, yaşadığımız dünyayı yeniden dengelemede çok önemli bir rol oynadığında ve yeni kurulan girişimlerin inovasyonun ana itici gücü olduğuna inanıyoruz.

Sina AFRA

Fonun YATIRIM KOMİTESİ üyesi ve kurucusu Sina Afra'nın Markafoni ve Tiko.es dışında bugüne kadar 20 şirekt kuruluşunda, 9 yatırım çıkışında, yaklaşık 40 melek yatırımda ve toplamda hacmi 1,1 milyar ABD Doları yatırım çıkışında imzası vardır. Sina Afra'ya gelen yıllık girişim başvuru sayısı 1000'in üzerindedir.

Faruk ECZACIBAŞI

Fonun YATIRIM KOMİTESİ üyesi ve kurucusu Faruk Eczacıbaşı aynı zamanda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Faruk Eczacıbaşı, başkanlığını yürüttüğü Türkiye Bilişim Vakfı ve Dijital Türkiye Platformu ile yatırım çıkışları gerçekleştirmiş ve yüzlerce girişime destek olmaktadır.

 

Girişimcilik Vakfı, Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Misyonu Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır. Vakıf, girişimcilik ekosisteminde özel sektör, kamu, STK ve diğer ortak ve paydaşlarıyla etki odaklı birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Her yıl tüm projeleri ile toplam 6 milyon kişiye ulaşarak girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. 2014 yılında kurulan vakfın günümüze kadar bünyesinde teknoloji tabanlı 100 startup kurulmuştur. Ayrıca her yıl 1000’den fazla iş fikri ile başvurular almaya devam etmektedir.

 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul’da bulunan ve “Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacı ile çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan bugün itibarıyla 400’ün üzerinde üyesi bulunan TBV’nin hedefi; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli & saygın paydaşlar ile birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır.

Stratejik Fon Yönetimi

Founder One, Ali Şahin ve Cem Leon Menase liderliğindeki profesyonel ekibi ile etki yatırımlarının seçimi, yatırım süreci, portföy yönetimi, yatırımcı ilişkileri, etki ölçümü, etki raporlaması ve stratejik bir fon yönetimi kapsamındaki diğer tüm süreçleri yöneten bir yapı oluşturarak gerek girişimcilere gerekse yatırımcıların beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yönetim Ekibi

Profesyonel Portföy Yönetimi

Portföy yönetim faaliyetlerini İŞ Yatırım iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş yürütecektir. Maxis'e bağlı Founder One yatırım komitesi üyelerinin Maxis tarafından kurulan 3 adet GSYF'de daha yatırım komitesi üyeliği bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Yenilikçi GSYF'de erken ve ileri aşama girişimlere 5 yatırım bulunmaktadır.

icon
icon