Fon Neyi Hedefliyor?

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır.

Fon’un ana stratejisi, Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonu ve Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile paralel olacak şekilde toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere (etki yatırımları) yatırım yaparak, elde edilen getiriyi yatırımcıları ve ekosistem ile yeniden paylaşan bir yapı oluşturmak üzerinedir.

Daha Fazla

Yatırımcıları Neler Bekliyor?

Fon’un Getiri Beklentisi: Fon’un yatırımcısına sağlayacağı beklenen içsel getiri oranının Türki Lirası bazında %60’ın üzerinde olması öngörülmektedir. Söz konusu oran bir endikasyon olmakla beraber taahhüt niteliği taşımamaktadır.

Eşik Getiri Oranı: Eşik getiri oranı, yatırımcının kaynak taahhüdü ödemesi üzerinden ödeme süresinin son günü itibarıyla fonda kaldığı süre boyunca TÜFE ve ABD Doları/Türk Lirası değişiminin basit ortalaması olarak belirlenmiştir. Söz konusu oran A1 ve A2 Grubu pay sahiplerine yapılacak imtiyazlı pay dağıtımının hesaplamasında kullanılmak için belirlenmiş olup herhangi bir taahhüt niteliği taşımamaktadır.

Daha Fazla

Sık Sorulan Sorular

info@founderone.com mail adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Evet, bireysel yatırımcı olabileceğiniz gibi kurumsal yatırımcı da olabilirsiniz.

Evet, dünyada sadece 2021 içinde gelişmekte olan ülkelerden çıkan bazı etki teknoloji unicorn’ları: Vedantu (Eğitim, Hindistan), Konfio (Finans, Meksika), Andela (İşe Yerleştirme, Nijerya). Dünya’da 2021’de 50’den fazla etki unicorn’u çıktı. Etki girişimlerinin değerlemeleri ise, 2017’den 2021’e kadar 12 kattan fazla arttı. Ayrıca, 2020 GIIN Yıllık Etki Yatırımcıları Araştırmasına göre Global etki yatırımcılarının %88’i finansal beklentilerinin karşılandığını ya da aşıldığını belirtiyor.

Evet, 5 milyon TL ve üzerinde yatırım yapan yatırımcılarına danışma kuruluna katılma hakkı sunuyoruz ve danışma kuruluna katılan yatırımcılara ortak yatırım olanağı (co-invest) veriyoruz.

Erken girişimlerin sayısının yüksek olması çıkış potansiyeli yüksek girişimlerin hemen hemen hepsinde yer almamızı sağlarken pazarda yatırım yapmadığımız hiçbir etki girişimi kalmamasını planlıyoruz.

Fonun süresi 10 yıldır. Fonun ilk 5 yılı yatırım dönemi, sonraki 5 yılı yatırımlardan çıkış dönemi olarak belirlenmiştir. Fon süresi yatırım döneminde 1 yıl, çıkış döneminde 1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatılabilir.

Evet, çıkış potansiyeli yüksek olan girişimlere de devam yatırımı yapılacaktır.

Etki yatırımı yapan yeni nesil bir yatırım fonu olarak yola çıkmamızın ana nedenlerinden biri, etki girişimlerinin dünyayı değiştirebilecek fikirler olmalarının yanı sıra bu girişimlerin yüksek finansal getiri potansiyelleri ile sürdürülebilir etki yatırımcılığı imkânı da yaratabilmeleridir.

Founder One yatırımlarını odaklı, belli etki alanları, motivasyon ve risk değerlendirmeleri yaparak gerçekleştirecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel almanın yanı sıra, fonun önceliklendirdiği etki hedefleri bulunmaktadır. Finans, sağlık, eğitim, iklim, tarım ve güvenlik sektörlerine yönelik hazırlanan bu etki hedeflerinden en az birine uygun bir iş modeli bulunmasını arıyoruz.

Etki vizyonumuz çerçevesinde iyilik için teknolojiye yatırım yaparak finansal getiri sağlamanın yanı sıra, aynı zamanda dünyamızın büyük zorluklarının üstesinden gelmeyi ilke ediniyoruz. Türkiye’de hem girişim ekosistemindeki gelişim hem de 2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (BM SKA) kabul edilmesiyle etki yatırımları için uygun zemin oluşmuştur. Founder One, bu iki potansiyel doğrultusunda kurucularının gücü ve girişim yetkinlikleriyle ETKİ girişimlerine yatırım yaparak hem yüksek getiri hem de toplumsal fayda yaratmayı hedeflemektedir. Yatırım tezimizin temel dayanağını ise güçlü topluluklar, sağlıklı ve güvenli yaşamlar, sürdürülebilir bir gezegen ve tarım ekosistemi oluşturuyor. Bu alanlara yapılacak yatırımlarla beraber sorumlu finans konseptini ve ekonomisini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye girişim ekosistemindeki gelişim ve etki yatırımları için oluşan oluşan uygun zeminin getirdiği yüksek potansiyel, kurucu vakıfların ve liderlik ekibinin geniş ağı ve tecrübesinin getirdiği güçlü fon performansı ve girişimlere güçlü erişimimiz sayesinde gelir modeli ölçeklenebilir ve çıkış potansiyeli yüksek etki girişimlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Siz de Founder One'a yatırım yaparak hem yüksek getiri elde etmek hem de topluma ve çevreye fayda sağlamak istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçin

İletişime Geçin